Polityka prywatności Sklepu VELOVE 

Ponieważ dbamy o Twoją prywatność i zależy nam na Twoim dobrym samopoczuciu, dlatego przekazujemy Ci najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez sklep internetowy pod adresem: www.velove.pl (zwany dalej: „Sklepem Internetowym”). Informacje te zostały przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (zwane dalej „RODO“). 


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”) 

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest Kacper Abramowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VELOVE Kacper Abramowicz pod adresem ul. Wojska Polskiego 11, 05-816 Michałowice, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający nr NIP: 534 22 78 540, REGON: 146005412 (dalej również „VELOVE“).


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika, realizować zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych (dalej „Usługi”).

Zakres zbieranych danych może obejmować w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy: ulicę wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo firmę przedsiębiorcy i numer NIP. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju Usługi wybranej przez Ciebie.


Cel przetwarzania: 

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Rejestracja konta w Sklepie Internetowym
 • Składanie i realizacja Twoich zamówień w Sklepie Internetowym
 • Usługi oferowane w Sklepie Internetowym
 • Marketing bezpośredni oferowanych produktów i usług, inny niż newsletter
 • Subskrypcja biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną


Podstawa przetwarzania: 

 • Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie Internetowym na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


Podanie danych: 

 • Dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.


Skutek niepodania danych: 

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie Internetowym i założenia Konta Klienta
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie Internetowym
 • brak możliwości otrzymywania informacji o  ofertach specjalnych lub nowych produktach oferowanych w Sklepie Internetowym


Możliwość cofnięcia zgody: 

 • w każdej chwili

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem VELOVE może świadczyć jedynie za zgodą.


PROFILOWANIE 

W ramach Sklepu Internetowego możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


OKRES PRZETWARZANIA 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep Internetowy przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


TWOJE UPRAWNIENIA 

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych - podstawa prawna: art. 15 RODO,
 • ich sprostowania - podstawa prawna: art. 16 RODO,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora - podstawa prawna: art. 20 RODO,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w tym profilowania - podstawa prawna: art. 21 RODO:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Twoich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


CIASTECZKA 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane przez serwer w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź Twoich danych
 • nie służą do gromadzenia Twoich danych osobowych

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W przypadku skorzystania z tych opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • uwierzytelnienia w Sklepie Internetowym i zapamiętywania informacji o Twojej sesji (po zalogowaniu)
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.


ADRES IP 

VELOVE zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego
 • firma kurierska realizująca dostawę towarów
 • dostawca płatności elektronicznych lub kartą płatniczą w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:

biuro@velove.pl


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym VELOVE poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni. 

Nasza strona internetowa używa plików cookies.